0 Read eBook for: modern t rkiye nin ifresi [PDF]

Modern T Rkiye Nin Ifresi

Modern T rkiye  nin  ifresi PDF

Get This Book

Author: Fuat Dündar
Publisher: İletişim Yayınları
ISBN: 9750524853
Size: 71.57 MB
Format: PDF
Category : Political Science
Languages : tr
Pages : 536
View: 4853


Yirminci yüzyılın başı, Osmanlı İmparatorluğu’nun etnik haritasının çizildiği, tebaanın etnik kökenlerine göre hesaplandığı, yerleşim alanlarının nasıl yeniden biçimlendirileceğinin sorgulandığı bir dönemeçtir. İttihat ve Terakki, Osmanlı Devleti’nin dinsel cemaatlere yönelik olarak kullandığı takibat metotlarını geliştirip “modernleştirerek” etnik kimlik temelli araştırmalar haline getirdi. Bir yanda etnik köken araştırmalarındaki “bilimsel” sıfatının cazibesi ve etkileme kudreti, diğer yanda milliyetçi politikaların harita, etnografya ve topografya üzerinde sınandığı “mühendislik” faaliyeti, 1913-1918 arasında imparatorluk nüfusunun bileşimini topyekûn değiştirdi. Fuat Dündar, İttihat ve Terakki’nin raporlar, kitaplar, araştırma heyetleri ve dergilerle biçimlendirdiği; nüfus kompozisyonuna dair gizli ve açık verilere dayanarak uygulamaya koyduğu ve en uzak bölgelerde en ince ayrıntısına kadar telgraflarla izlediği “iskân” politikalarını inceliyor. Rum, Bulgar, Ermeni, Kürt, Yahudi, Nasturi ve Süryanilere yönelik yer değiştirme, mübadele, tehcir, “yeniden iskân” etme siyasetinin hangi amaçlara dayandığını, bu amaçların nasıl biçimlendiğini ve kimler tarafından uygulandığını araştırıyor. Belge, harita, nüfus verileri, telgraflar ve şifreli emirlerle sürecin nasıl idare edildiğini çarpıcı bir biçimde ortaya koyuyor. Bu araştırma ile Anadolu’nun Türkleştirilmesi ve İslâmlaştırılmasının, coğrafyanın güvenilir “unsurlarla” tahkim edilmesinin, İttihat ve Terakki’nin milliyetçilik projesinin önemli bir ayağı olduğu anlatılırken, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e devreden etnografik mirasın ve bakış açısının ne olduğu da çarpıcı bir biçimde ortaya konuyor.

Turkey

Turkey PDF

Get This Book

Author: Christine M. Philliou
Publisher:
ISBN: 0520276396
Size: 73.75 MB
Format: PDF
Category :
Languages : en
Pages : 303
View: 5625


From its earliest days, the dominant history of the Turkish Republic was told as a triumphant narrative of national self-determination and secular democratic modernization. In that officially sanctioned account, the years between the fall of the Ottoman Empire and the formation of the Turkish state marked an absolute rupture, and the Turkish nation formed an absolute unity. In recent years, this hermetic division has begun to erode--but as the old consensus collapses, new histories and accounts of political authority have been slow to take its place. In this richly detailed alternative history of Turkey, Christine M. Philliou focuses on the notion of political opposition and dissent--muhalefet--to weave together the Ottoman and Turkish periods. Taking the perennial dissident Refik Halid Karay (1888-1965) as a subject, guide, and interlocutor, she traces the fissures within the Ottoman and the modern Turkish elite that bridged the Ottoman Empire and Republican Turkey. Exploring Karay's political and literary writings across four regimes and two stints in exile, along with his direct confrontation with Mustafa Kemal Atatürk at a crucial moment in 1919, Philliou upends the official history of Turkey and offers new dimensions to our understanding of its political authority and culture.

The Young Turks Crime Against Humanity

The Young Turks Crime against Humanity PDF

Get This Book

Author: Taner Akçam
Publisher: Princeton University Press
ISBN: 0691159564
Size: 65.34 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
Category : History
Languages : en
Pages : 528
View: 4697


Introducing new evidence from more than 600 secret Ottoman documents, this book demonstrates in unprecedented detail that the Armenian Genocide and the expulsion of Greeks from the late Ottoman Empire resulted from an official effort to rid the empire of its Christian subjects. Presenting these previously inaccessible documents along with expert context and analysis, Taner Akçam's most authoritative work to date goes deep inside the bureaucratic machinery of Ottoman Turkey to show how a dying empire embraced genocide and ethnic cleansing. Although the deportation and killing of Armenians was internationally condemned in 1915 as a "crime against humanity and civilization," the Ottoman government initiated a policy of denial that is still maintained by the Turkish Republic. The case for Turkey's "official history" rests on documents from the Ottoman imperial archives, to which access has been heavily restricted until recently. It is this very source that Akçam now uses to overturn the official narrative. The documents presented here attest to a late-Ottoman policy of Turkification, the goal of which was no less than the radical demographic transformation of Anatolia. To that end, about one-third of Anatolia's 15 million people were displaced, deported, expelled, or massacred, destroying the ethno-religious diversity of an ancient cultural crossroads of East and West, and paving the way for the Turkish Republic. By uncovering the central roles played by demographic engineering and assimilation in the Armenian Genocide, this book will fundamentally change how this crime is understood and show that physical destruction is not the only aspect of the genocidal process.

States Of Dispossession

States of Dispossession PDF

Get This Book

Author: Zerrin Ozlem Biner
Publisher: University of Pennsylvania Press
ISBN: 081225175X
Size: 36.67 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
Category : Social Science
Languages : en
Pages : 264
View: 1890


The military conflict between the Kurdistan Workers' Party (PKK) and the Turkish Armed Forces has endured over the course of the past three decades. Since 1984, the conflict has claimed the lives of more than 45,000 civilians, militants, and soldiers, as well as causing thousands of casualties and disappearances. It has led to the displacement of millions of people and caused the forced evacuation of nearly 4,000 villages and towns. Suspended periodically by various cease-fires, the conflict has been a significant force in shaping many of the ethnic, social, and political enclaves of contemporary Turkey, where contradictory forms of governance have been installed across the Kurdish region. In States of Dispossession, Zerrin Özlem Biner traces the violence of the protracted conflict in the Kurdish region through the lens of dispossession. By definition, dispossession implies the act of depriving someone of land, property, and other belongings as well as the result of such deprivation. Within the fields of Ottoman and contemporary Turkish studies, social scientists to date have examined the dispossession of rights and property as a technique for governing territory and those citizens living at its margins. States of Dispossession instead highlights everyday experiences in an attempt to understand the persistent and intangible effects of dispossession. Biner examines the practices and discourses that emerge from local memories of unspoken, irresolvable histories and the ways people of differing religious and ethnic backgrounds live with the remains of violence that is still unfolding. She explores the implicit knowledge held by ordinary people about the landscape and the built environment and the continuous struggle to reclaim rights over dispossessed bodies and places.

Y Cel Da L An S Na

Y cel Da l  an s na PDF

Get This Book

Author: Evangelia Balta
Publisher:
ISBN:
Size: 68.83 MB
Format: PDF, Mobi
Category : Archivists
Languages : tr
Pages : 595
View: 6457Ttihat Ve Terakki Nin M Sl Manlar Sk N Politikas 1913 1918

 ttihat ve Terakki nin M sl manlar   sk n Politikas  1913 1918 PDF

Get This Book

Author: Fuat Dündar
Publisher: İletişim Yayınları
ISBN: 9750514823
Size: 73.70 MB
Format: PDF
Category :
Languages : tr
Pages : 284
View: 5991


Türkiye’nin nüfus yapısı, büyük oranda Osmanlı’nın son döneminden mirastır. Göç ve iskânın Anadolu’nun Türkleşmesindeki önemini anlamak için kendi aile geçmişlerimize bakmamız yeterli olur. Türkiye’nin etnik ve dinsel yapısının yeniden şekillenmesi, Milli Mücadele’den çok İttihat ve Terakki’nin tam iktidar olduğu yıllara (1913-1918) denk düşer. Fuat Dündar, İttihat ve Terakki’nin, Osmanlıcılıktan Türkçülüğe doğru geçirdiği ideolojik dönüşüm doğrultusunda bu yıllarda uyguladığı göç ve iskân politikalarını inceliyor. Anadolu’nun Müslümanlaştırılması ve Türkleştirilmesi için uygulanan bu politikaları, şifreli telgraflar gibi birincil kaynaklara başvurarak aydınlatıyor. Nüfusun üçte birinin yerleri değiştirilerek birbirine karıştırıldığı bu dönemin sosyo-ekonomik yapısını ve toplumsal ruh halini, anılar ve belgelerle ortaya koyuyor. Arap, Arnavut, Boşnak, Çingene, Çerkez, Gürcü, Kürt, Laz ve Türk etnik kökenli Müslüman halkların nasıl bir politika doğrultusunda iskân edildiği, İttihat ve Terakki’nin karşılaştığı muhacir ve mülteci sorunlarını hangi yollarla çözmeye çalıştığı, bu kitabın iki temel mevzuu. Tarih çalışmalarında büyük oranda ihmal edilen göç ve iskân politikaları, hem Cumhuriyet’e devreden Türkçü devlet zihniyetini hem de bugünkü etnik-dinsel karışımı kavramak açısından son derece önemli. Fuat Dündar, bu çalışmanın devamı olan Modern Türkiye’nin Şifresi: İttihat ve Terakki’nin Etnisite Mühendisliği (1913-1918) kitabında gayrimüslimlerin sevk ve iskânlarını ele alarak tartışmayı daha geniş bir çerçeveye oturtuyor. Dündar’ın birbirini tamamlayan iki çalışması, “uluslaşma” sürecinin en önemli bileşenlerinden birini, yani nüfusun homojenleştirilmesini tüm yönleriyle ortaya koymuş oluyor.

Toplumsal Tarih

Toplumsal tarih PDF

Get This Book

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 80.64 MB
Format: PDF, ePub, Docs
Category : Turkey
Languages : tr
Pages :
View: 8101915 Yaz Lar

1915 yaz lar  PDF

Get This Book

Author: Taner Akçam
Publisher:
ISBN:
Size: 30.72 MB
Format: PDF, ePub, Docs
Category : Armenian question
Languages : tr
Pages : 384
View: 6820De I En Zmir I Anlamak

De i en  zmir i anlamak PDF

Get This Book

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 30.10 MB
Format: PDF, ePub
Category : Social change
Languages : tr
Pages : 638
View: 1772Otam

OTAM PDF

Get This Book

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 30.29 MB
Format: PDF, Docs
Category : Turkey
Languages : tr
Pages :
View: 5674Back to Top